Zpracování osobních údajů & soubory COOKIES

Tyto podmínky provozovatele internetových stránek www.vozab.com, kterým je společnost Vozáb & Co. Law Offices s.r.o., sídlem Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4, IČO: 01921789, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 213114, (dále jen „Advokátní kancelář“), obsahují informace související se zpracováním osobních údajů, které jsou zadávány a zpracovávány zejména v souvislosti s využitím možnosti zadání dotazu uživatelem prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Advokátní kanceláře (dále jen „Uživatel“).

Internetové stránky Advokátní kanceláře a informace na nich zveřejněné nejsou určeny osobám mladším 18 let.

Advokátní kancelář prohlašuje, že osobní údaje jsou shromažďovány a je s nimi dále nakládáno dle níže uvedených pravidel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení“).

Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace, které mohou Uživatele jednoznačně identifikovat, např. jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní nebo e-mailová adresa atd. Advokátní kancelář shromažďuje pouze takové osobní údaje, které jí dá Uživatel vědomě k dispozici. Např. údaje poskytnuté při vyplňování kontaktního formuláře na internetových stránkách Advokátní kanceláře.

Automaticky zaznamenávané informace

Při přístupu na internetové stránky Advokátní kanceláře se automaticky zaznamenávají neosobní informace, jako IP adresa, datum a čas, navštívené stránky (tzv. HTTP požadavek), typ internetového prohlížeče (tzv. user-agent string), stránka odkud byl přístup realizován (tzv. HTTP referer), kdy tyto informace nejsou osobními údaji. Tyto informace jsou používány pro sledování provozu na internetových stránkách Advokátní kanceláře, řešení poruch, zlepšování uživatelského zážitku apod. Seznamy těchto informací neobsahují osobní údaje umožňující identifikaci jednotlivých Uživatelů.

Cookies třetích stran

Internetové stránky Advokátní kanceláře obsahují kód třetích stran, který do počítače návštěvníka ukládá tzv. cookies třetích stran. S pomocí nich si třetí strany mohou ukládat své znalosti o návštěvnících internetových stránek Advokátní kanceláře a využívat je pro zajištění funkčnosti služeb, které poskytují. Rozhodnutí o využití cookies třetích stran je plně v dispozici návštěvníka v rámci nastavení jeho prohlížeče. Nesouhlasíte-li s užitím cookies třetích stran, můžete si je vypnout v prohlížeči, viz nápověda vašeho prohlížeče. Více informací o zpracování údajů třetími stranami naleznete v podmínkách jednotlivých služeb. Internetové stránky Advokátní kanceláře obsahují tyto měřící kódy třetích stran:

Elementor

Statistické (anonymní)

Užívání

Používáme Elementor pro tvorba obsahu. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Statistické (anonymní)

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat provedené akce na webových stránkách

WordPress

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme WordPress pro vývoj webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči

Google Analytics

Statistické

Užívání

Používáme Google Analytics pro statistiky webových stránek. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Analytics-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Statistické

Název
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek
Název
Expirace
1 den
Funkce
Uchovávat a počítat zobrazení stránek

Google Adsense

Marketingové

Užívání

Používáme Google Adsense pro zobrazování reklam. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Adsense-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat a sledovat konverze
Název
Expirace
trvalé
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení

Polylang

Funkční, nezbytně nutné

Užívání

Používáme Polylang pro správa překladů. Čtěte více

Sdílení údajů

Tato data nejsou sdílena s třetími stranami.

Funkční, nezbytně nutné

Název
Expirace
trvalé
Funkce
Uchovávat nastavení jazyka

Google Fonts

Marketingové

Užívání

Používáme Google Fonts pro zobrazení webfontů. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Fonts-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

Google Maps

Marketingové

Užívání

Používáme Google Maps pro zobrazení map. Čtěte více

Sdílení údajů

Další informace naleznete na Google Maps-Prohlašení o ochraně osobních údajů.

Marketingové

Název
Expirace
vyprší okamžitě
Funkce
Získat IP adresu

Ostatní

Účel čekající na zjištění

Užívání

Sdílení údajů

Sdílení údajů čeká na zjištění

Účel čekající na zjištění

Název
e_kit-elements-defaults
Expirace
Funkce
Název
ssPanelTop
Expirace
Funkce

Využívání a zpracování souborů cookies

 1. Advokátní kancelář používá pro evidenci Uživatelů a pro přizpůsobení a personalizaci obsahu internetových stránek různé síťové identifikátory, tzv. soubory cookies, pixely nebo jiné technologie (dále společně jen „cookies“).
 2. Soubory cookies jsou malé datové soubory, které webové rozhraní Advokátní kanceláře ukládá do zařízení (např. počítač, telefon, tablet, atd.) Uživatele. Cookies, které Advokátní kancelář využívá, pomáhají poskytovat a zlepšovat služby Advokátní kanceláře a zjednodušit využívání internetových stránek a zpříjemnit Uživatelům zážitek při využívání internetových stránek.
 3. Při návštěvě a používání internetových stránek pouze pro informační účely, kdy nedojde k udělení souhlasu s využitím cookies, shromažďujeme pouze takové údaje, které jsou nezbytné, aby internetové stránky Advokátní kanceláře fungovaly a zaručovaly bezpečnost a stabilitu při jejich užívání. V rámci internetových stránek Advokátní kanceláře se cookies dělí do těchto skupin:
 1. Nezbytně nutné cookies. Umožňují základní funkce webového rozhraní, jako je přihlášení uživatele a správa účtu a další základní funkčnost webového rozhraní. Bez těchto cookies by webové rozhraní nemohlo správně fungovat. Pro tyto cookies není vyžadován souhlas.
 2. Výkonové a analytické cookies. Jsou využívány k analýze toho, jak Návštěvníci nebo Uživatelé využívají webové rozhraní Poskytovatele. Tyto cookies nelze použít k přímé identifikaci Návštěvníka a jsou veskrze anonymní. Tyto cookies může Poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení tohoto souhlasu nebude Poskytovatel moci rozvíjet a zkvalitňovat své služby ani obsah webového rozhraní, aby Návštěvníci a Uživatelé v budoucnu dostávali relevantnější informace.
 3. Preferenční cookies. Slouží k zapamatování informací o Návštěvnících webového rozhraní, např. jazyka, časového pásma, rozšířeného obsahu nebo i pro přihlášení do zákaznické administrace. Tyto cookies můžeme zpracovávat s uděleným souhlasem. Bez udělení souhlasu může dojít ke ztížení použitelnosti webového rozhraní.
 4. Marketingové cookies. Používají se k identifikaci návštěvníků webu, nebo napříč různými webovými stránkami, např. obsahovými partnery a bannerovými sítěmi. Tyto cookies využívá Poskytoval k tomu, aby Návštěvníkovi či Uživateli mohl zobrazovat relevantní informace dle jeho preferencí a výběru, jakož i související reklamní sdělení. Tyto cookies může poskytovatel zpracovávat s uděleným souhlasem. Neposkytnutím tohoto souhlasu znemožní Návštěvník či Uživatel Poskytovateli připravit mu relevantní informace a nabídku na míru. Může se stát, že předložení informace pak nebudou odpovídat konkrétnímu stavu a nebudou moci nabídnout to nejvhodnější řešení. Pro marketingové soubory cookies využívá Poskytovatel i nástrojů externích společností.
 • Google Ireland Limited: nástroj Google Analytics – reklamní funkce nad rámec základních analytických funkcí (více ZDE), nástroj Google Tag Manager umožňující přidávání značek a cílení na webovém rozhraní (více ZDE), Google Ads – nástroj pro marketingové služby, které umožňují zobrazovat reklamu ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Google. (více ZDE), nástroje sítě YouTube – reklamní funkce nad rámec základních funkcí potřebných pro přehrávání videí (více ZDE),
 • Meta Platforms Ireland Limited – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Facebook, Instagram nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje (více ZDE),

Imper CZ, s.r.o. – nástroj Leady sloužící k identifikaci právnických osob, Návštěvníků či Uživatelů webového rozhraní, kteří mohou mít zájem o služby Poskytovatele (více ZDE), Seznam.cz, a.s. – marketingové služby, které umožňují zobrazovat reklamu ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz. (více ZDE), Microsoft – marketingové služby, které umožňují zobrazení reklamy Návštěvníkům či Uživatelům webového rozhraní stránek při návštěvě sociální sítě Linkedin (více ZDE), Animatron Inc. – nástroj Wave.video – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro přehrávání videí (více ZDE), Vadoo Internet Services Private Limited – nástroj Vadoo.tv – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro přehrávání videí (více ZDE), NextRoll, Inc. – nátroj Acadle.com – reklamní funkce nad rámec základních funkcí pro vytváření vzdělávacích akademií (více ZDE). Nezařazené cookies jsou takové, které nepatří do žádné jiné kategorie nebo jsou v procesu zařazování do kategorie. Soubory cookies, které Návštěvník či Uživatel povolí Poskytovateli zpracovávat, si může individuálně nastavit. Toto nastavení je možné provést skrze cookies lištu, která se zobrazí při první návštěvě webového rozhraní Poskytovatele. Po úvodní volbě je možné dodatečné nastavení cookies/udělené souhlasy či nesouhlasy změnit po kliknutí na ikonu ve spodní části webu. Další možností jak Návštěvník či Uživatel může nastavení cookies změnit či cookies zcela zablokovat, je přímo v nastavení využívaného internetového prohlížeče (nastavení pro některé prohlížeče najdete zde: Chrome, Firefox, Microsoft Edge). Návštěvník či Uživatel má v souvislosti s užíváním cookies zejména následující práva: požadovat po Poskytovateli informace, jaké osobní údaje Návštěvníka či Uživatele zpracovává, požadovat po Poskytovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Poskytovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Poskytovateli výmaz těchto osobních údajů, který Poskytovatel provede pokud není v rozporu s platnými právními předpisy či oprávněnými zájmy Poskytovatele, obrátit se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů na Poskytovatele nebo na Úřad na ochranu osobních údajů, web: www.uoou.cz, tel.: 234 665 111. Jedná-li se o Uživatele využívajícího Registrovaný přístup, mohou být sledovací údaje Uživatele shromažďované Poskytovatelem provázány s údaji, které jsou Poskytovatelem o Uživateli shromažďovány v průběhu registrace, např. s jménem či emailovou adresou Uživatele. Osobní údaje získané tímto způsobem jsou Poskytovatelem zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele, a to za dodržení přísných interních pravidel tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům či únikům a vždy pouze v nezbytně nutné míře a po nejnutnější dobu.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

K poskytnutí a následnému zpracování osobních údajů v rámci internetových stránek Advokátní kanceláře dochází pouze v případě 1. zadání dotazu Uživatelem s využitím příslušného formuláře v rámci určité publikace (emailová adresa a obsah zprávy/dotazu) nebo v případě 2. přihlášení Uživatele k odběru Newsletterů Advokátní kanceláře (emailová adresa).

1. Zadání dotazu nebo poptávky Uživatelem: Primárním účelem zpracování osobních údajů je odpověď na zprávu/dotaz Uživatele, resp. vyřízení jeho požadavku; osobní údaje jsou v tomto případě Advokátní kanceláří zpracovány pouze pro účely odeslání zprávy/dotazu emailem na adresu Advokátní kanceláře a odeslání potvrzovacího emailu Uživateli. Pouze v případě chyby procesu odeslání zprávy/dotazu Advokátní kanceláři nebo chyby procesu odeslání potvrzení Uživateli dojde k zaznamenání zadaných údajů, přičemž tyto údaje se potom uchovávají přiměřenou dobu pro vyřešení problému.

2. Přihlášení Uživatele k odběru Newsletterů: V případě, že s tím Uživatel projeví souhlas přihlášením se k odběru Newsletterů, budou jeho osobní údaje využity také pro účely zasílání Newsletterů Advokátní kanceláře, a to až do případného odvolání souhlasu. V takovém případě bude právním základem zpracování osobních údajů souhlas Uživatele.

Právním základem zpracování osobních údajů jsou dále oprávněné zájmy Advokátní kanceláře (např. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátní kanceláří a Uživatelem, budou osobní údaje užity pro účely plnění takové smlouvy. V takovém případě bude právním základem dalšího zpracování osobních údajů uzavřená smlouva.), ochrana práv Advokátní kanceláře proti protiprávní činnosti včetně zajištění IT bezpečnosti a plnění zákonných požadavků.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

Advokátní kancelář se zavazuje, že osobní údaje nebudou předány do třetích zemí ani poskytnuty mezinárodním organizacím nebo třetím osobám, kromě těchto případů:

Bezpečnost

Advokátní kancelář zajišťuje bezpečnost osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před ztrátou, zničením, zkreslením/fal­zifikací, manipulací, neoprávněným přístupem či neoprávněným prozrazením.

Oprávnění Uživatelů v souvislosti se zpravováním osobních údajů

Uživatel má v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Advokátní kanceláři tato práva:

 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů podle článku 7 odst. 3 Nařízení
 • Právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 Nařízení
 • Právo na opravu osobních údaj dle článku 16 Nařízení
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) dle článku 17 Nařízení
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů dle článku 18 Nařízení
 • Právo na přenositelnost osobních údajů dle článku 20 Nařízení
 • Právo vznést námitku u Advokátní kanceláře dle článku 21 Nařízení
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, dle článku 77 Nařízení

Kontaktní údaje

Dotazy týkající se ochrany soukromí či zpracování osobních údajů může Uživatel směřovat na e-mailovou adresu Advokátní kanceláře office@vozab.com, písemně na adresu Na květnici 713/7, 140 00 Praha 4 nebo může kontaktovat Advokátní kancelář telefonicky na čísle 226 233 000.

Přejít nahoru