Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré materiály zobrazené či umístěné na těchto webových stránkách jsou předmětem autorských práv společnosti Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. a mohou být použity pouze pro osobní potřebu; jakékoli jiné, zejména komerční využití těchto materiálů je možné jen s předchozím písemným souhlasem Vozáb & Co. Law Offices s.r.o.

Informace obsažené na těchto webových stránkách a materiálech zde publikovaných nejsou právním názorem, doporučením ani jinou právní službou a nemohou být pokládány za základ pro jakékoli rozhodnutí nebo jednání. Vzhledem k neustálému vývoji právní teorie a praxe nemusejí tyto informace být aktuální. Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užitím těchto informací. Pro řešení jakékoliv konkrétní právní otázky doporučujeme vyhledat individuální právní službu.

Obsah těchto stránek není obchodním sdělením ani nabídkou právních služeb, jejíž přijetí by mohlo založit smluvní vztah s naší kanceláří. V případě zájmu o poskytnutí právních služeb včetně informace o ceně našich služeb a platebních podmínkách se prosím obraťte na některý z kontaktů naší advokátní kanceláře, která můžete nalézt zde.

Přejít nahoru