Etika a Compliance

Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. si uvědomuje svou důležitou roli v současné společnosti stejně jako tomu odpovídající odpovědnost a povinnosti. Jednáme v souladu s místními předpisy, včetně stavovských předpisů a etických pravidel České advokátní komory, předpisů v oblasti ochrany zdraví, ochrany zaměstnanců a ochrany životního prostředí.

Přejít nahoru