Slide 1
DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ

Vy tvoříte - My chráníme
výsledky tvůrčí činnosti

Slide 1
DUŠEVNÍ
VLASTNICTVÍ

Vy tvoříte - My chráníme
výsledky tvůrčí činnosti

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Kdo jsme

Jsme Česko – Slovenská advokátní kancelář se sídlem v Praze a v Bratislavě.

Od roku 2003 poskytujeme komplexní právní služby pro firmy v České republice a na Slovensku.

Našimi klienty jsou podnikatelé OSVČ a e-shopy, malé a střední obchodní a výrobní firmy, ale i velké nadnárodní společnosti z oblasti zdravotnictví, strojírenství nebo retailu, včetně provozu obchodních center. Někteří jsou s námi už od roku 2003, s většinou spolupracujeme více než 10 let, ale věnujeme se také začínajícím podnikatelům a startupům.

Máte potíže s kopírováním Vaší značky nebo produktů? Zvažujete ochranu loga, reklamního sloganu, tvaru výrobku nebo dokonce o systematické ochraně duševního vlastnictví Vaší firmy?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ a pomáháme chránit výsledky lidské tvůrčí činnosti.

Duševní vlastnictví jsou nehmotné hodnoty, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti. Duševní vlastnictví je klíčové pro tvorbu firemní identity a ochranu pozice na trhu a zasluhují tomu odpovídající ochranu.

Úspěch přitahuje a láká k napodobení, proto každá úspěšná firma musí počítat s tím, že konkurence se pokusí využít její duševní vlastnictví, napodobit úspěšný produkt, obchodní koncept, reklamu slogan nebo značku, aby imitovala její obchodní úspěch. Je jenom otázka času, kdy k tomu dojde. Ochrana duševního vlastnictví je tedy především investice do budoucna, a to nejenom z hlediska finančních nákladů, ale také z hlediska úspory času.

Proč naše advokátní kancelář?

0
odborníků
0
let zkušeností
0
klienů
0
případů

Reference

Důvěřují nám

Co pro Vás v oblasti ochrany duševního vlastnictví můžeme udělat?

REGISTRACE OCHRANNÉ ZNÁMKY (ZNAČKY)

REGISTRACE PRŮMYSLOVÉHO VZORU (TVARU VÝROBKU)

REGISTRACE UŽITNÉHO VZORU (TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ)

SMLUVNÍ DOKUMENTACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ VE SPORECH O DOMÉNOVÁ JMÉNA

SYSTEMATICKÁ OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

ZASTUPOVÁNÍ KLIENTŮ V ŘÍZENÍ PŘED ÚPV

VYMÁHÁNÍ NÁROKŮ Z PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ JE INVESTICE DO BUDOUCNA

Je důležité vědět, že pokud na počátku podceníte ochranu značky, tvaru produktu, sloganu nebo nového řešení nějakého technického problému a konkurence toho zneužije, tak návrat do „původního stavu“ nemusí už být možný v plném rozsahu. Často se stává, že konkurence urve část výhod a v nějakém rozsahu obhájí svoji neprávem získanou pozici díky tomu, že budete v důkazní nouzi a nepodaří se vše přesvědčivě doložit. Je tedy možné, že v takovém případě se budete muset smířit s trvalými komplikacemi, které takový výsledek přinese.

I když se podaří zcela uspět a obhájit nedostatečně chráněné duševní vlastnictví, tak ale náklady na takovou právní obranu budou mnohonásobně převyšovat to, co byste zaplatili za včasnou ochranu v podobě registrace ochranné známky, průmyslového vzoru nebo užitného vzoru.

Dále je také třeba zmínit, že spory týkající se duševního vlastnictví trvají zpravidla 4 a více let. Jedná se o komplikovaná případy zpravidla složené z více řízení jednak u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a jednak u příslušného soudu. Jenom průměrná délka řízení u ÚPV ohledně námitek proti zápisu nebo určení neplatnosti ochranné známky nebo ohledně výmazu průmyslového vzoru nebo užitného vzoru je 2,5 roku. Soudy potom často čekají na výsledek a pokračují v projednání žaloby až po konečném rozhodnutí ÚPV.

Ochrana duševního vlastnictví je tedy především investice do budoucna, a to nejenom z hlediska finančních nákladů, ale také z hlediska času.

STRATEGIE OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

I když jste jen malá firma a potřebujete chránit pouze jednu značku nebo jeden název nebo logo, tak ale stejně je nutné vše pečlivě promyslet a zvolit takový takovou ochrannou známku a takový výčet zboží nebo služeb, který Vám zajistí reálnou ochranu Vašich zájmů. Jinak řečeno není zápis jako zápis. Je pravda, že docílit zápisu např. ochranné známky dokážete s pomocí různých rad na internetu sami. Jiná věc ale je, nakolik půjde o reálnou ochranu Vaší firmy a nakolik spíše o vyhozené peníze za správní poplatky. Bohužel se stává, že klienti za námi přijdou s problémem s konkurencí a diví se, že jimi zapsaná ochranná známka nepomáhá.

Větší firmy by potom měly uvažovat o systematické ochraně duševního vlastnictví založené na promyšlené strategii, a to nejen z hlediska registrace různých práv duševního vlastnictví, ale také třeba z hlediska nastavení obsahu a archivace různých typů firemních dokumentů nebo nastavení firemních systémů a procesů tak, aby výsledkem byla dobrá úroveň ochrany nehmotných hodnot firmy.

Proto důrazně doporučujeme obrátit se na odborníky a postupovat při plánování ochrany duševního vlastnictví firmy s rozmyslem.

Kontaktujte nás

Napište nám

    Přejít nahoru