Řešení odejmutí povolení (zrušení licence) agentury práce

Přišlo Vám rozhodnutí úřadu práce o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání?

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na AGENTURY PRÁCE a agenturní zaměstnávání.

Vyřešíme problém zrušení licence ke zprostředkování zaměstnání.

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: 
jakub@vozab.com

Řízení o vydání povolení

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Úřad práce České republiky na základě žádosti, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení, ve kterém žadatel prokáže splnění všech zákonných podmínek.

Důvody pro odejmutí povolení

Nicméně Úřad práce může, a někdy dokonce musí, odejmout vydané povolení. Jedním z takových případů jsou i situace podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti, které zahrnují 3 skupiny porušení povinností.

Mimo jiné úřad práce rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme (musí tak učinit), jestliže držitel povolení „jinak poruší povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti“. Zrušení povolení tak musí přijít vždy, když agentura práce porušení jakoukoliv povinnost vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. Nejde tedy pouze o závažná porušení jako například umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání, zaměstnávání cizinců bez splnění předepsaných povinností nebo přidělování agenturních zaměstnanců na základě dohod o provedení práce, ale také porušení povinností oznamovacího a evidenčního charakteru.

Roste počet agentur s odejmutou licencí

Od začátku roku 2023 úřad práce zahájil již desítky správních řízení, kdy důvodem je často nedodržení ohlašovací povinnosti nebo jiné porušení zákona o zaměstnanosti. Ve všech těchto případech je ukládán trest odejmutí licence a tedy v konečném důsledku likvidace příslušné pracovní agentury.

Řízení o odejmutí povolení

Rovněž zrušení licence probíhá formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení. Když už tedy úřad práce přistoupí ke zrušení licence a vydá rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, tak máte právo na odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Následně bude probíhat odvolací řízení a až do právní moci rozhodnutí o odvolání je stále povolení platné a účinné. Úřad práce v rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání stanoví den, ke kterému je právnická nebo fyzická osoba povinna zprostředkova­telskou činnost ukončit, přičemž zpravidla jde o dobu 3 měsíců od právní moci rozhodnutí.

Jak vyřešit problém s rozhodnutím o zrušení povolení

Pokud máte v úmyslu pokračovat v činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání, tak právě v době bezprostředně po doručení rozhodnutí úřadu práce je třeba učinit správné kroky, které Vám zajistí kontinuitu Vašeho podnikání. Nabízí se přitom možnost fúze s jinou dopředu založenou (ready-made) společností, která je držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání a nehrozí u ní odejmutí povolení z důvodu porušení povinnosti.

Často odpovídáme na dotazy typu: Co bude s dříve uzavřenými smlouvami s uživateli po fúzi? Co se stane s již vydaným rozhodnutím o odejmutí povolení po fúze? Nemůže úřad práce po fúzi zrušit rovněž povolení nové nástupnické společnosti?

V případě zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat. Po předložení potřebných dokladů jsme schopni předem navrhnout konkrétní postup a potvrdit celkovou konečnou výši nákladů na danou transakci.


Klíčová slova: odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání, zrušení licence agentury práce, agenturní zaměstnávání, agentura práce, důvody pro zrušení licence ke zprostředkování zaměstnání, agenturní zaměstnanci, zaměstnávání cizinců přes agenturu práce

Kontaktujte nás:

Telefon: +420 603 774 473
Email: jakub@vozab.com

Napište nám

    Přejít nahoru