Zahraniční obchodní rejstříky – obchodní rejstříky cizích států

Ilustrativní obrázek ke článku Zahraniční obchodní rejstříky - obchodní rejstříky cizích států

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na OBCHODNÍ PRÁVO a SPOLEČNOSTI.

Poradíme jak na zahraniční společnosti. Pomůžeme s transakcemi týkajícími se zahraničních společností.


Kontaktujte nás

Telefon: +420 603 774 473
Email: office@vozab.com

Belgie

Crossroads Bank for Entreprises

Belgický obchodní rejstřík, databáze Business Hub (francouzský Banque-Carrefour des Entreprises (BCE), holandská Kruispunktbank van Ondernemingen (KBO), je spravován kanceláří federálního ministerstva hospodářství.

Databáze pokrývá všechny podniky a zákon vyžaduje, aby se všechny podniky registrovaly. Uvádí také provozovny podniků (neboli „jednotky provozoven“): jedná se o adresy, kde – nebo odkud – podnik provozuje svou činnost.

Databáze také poskytuje odkazy na další databáze. Týká se to nejen podniků, ale i jiných právnických osob. Jsou zde zahrnuti živnostníci, veřejné orgány a v některých případech zahraniční podniky.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla a předmětu činnosti.
 • Je možné získat základní informace zdarma

Bulharsko

<ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs>

Bulharský obchodní rejstřík/rejstřík neziskových právnických osob (Commercial register and register of non-profit legal entities) spravuje registrační agentura při ministerstvu spravedlnosti (ТРРЮЛНЦ – TRRYULNTs).

V TRRYULNTs jsou registrováni obchodníci, pobočky zahraničních obchodníků, neziskové právnické osoby a pobočky neziskových právnických osob spolu s údaji o nich, které musí zákon registrovat.

V TRRYULNTS jsou rovněž obsaženy dokumenty, které musí být ze zákona uchovávány k dispozici pro veřejnou kontrolu týkající se obchodníků a poboček zahraničních obchodníků, neziskových právnických osob a poboček zahraničních neziskových právnických osob.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti a čísel společností.
 • Získejte základní informace zdarma

Česká republika

<Obchodní rejstřík>

Obchodní rejstřík vede Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma

Dánsko

<Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)>

Centrální rejstřík podnikatelů (Central Business Register) je Dánský základní veřejný rejstřík informací o podnikatelích (Det Centrale Virksomhedsre­gister).

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat oficiální elektronický výpis s certifikovaným elektronickým podpisem

Estonsko

<E-äriregistr>

E-Business Register je oficiální portál, který zahrnuje údaje všech právnických osob registrovaných v Estonsku. Dále jsou dostupné informace o zákazu podnikání, seznamy členů politických stran a uměleckých sdružení, informace o skutečných vlastnících právnických osob a informace o daňových nedoplatcích.

Finsko

<Trade Registry>

Obchodní rejstřík vede Finský úřad pro patenty a registrace (Patentti- ja rekisterihallitus | Finnish Patent and Registration Office) (VIRRE).

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Dále za úhradu úplné informace a také celkový výpis (služba je placená)

Francie

<Infogreffe>

Francouzský obchodní rejstřík spravují místní obchodní a občanskoprávní sou­dy.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Dále za úhradu úplné informace a také celkový výpis (služba je placená)

Chorvatsko

<Sudski registar>

Soudní rejstřík je veřejná kniha obsahující údaje a listiny o subjektech, které musí být ze zákona zapsány do rejstříku.

Do rejstříku se zapisují: veřejné obchodní společnosti (javna trgovačka društva), komanditní společnosti (komanditna društva), hospodářská zájmová sdružení (gospodarska interesna udruženja), akciové společnosti (dionička društva), společnosti s ručením omezeným (društva s ograničenom odgovornošću). ), živnostníci (trgovci pojedinci), evropské společnosti (SE), evropská hospodářská zájmová seskupení (EEIG), evropské družstevní společnosti (SCE), instituce (ústanove), společenství institucí (zajednice ustanova), družstva (zadruge), svazy družstva (savezi zadruga), družstevní záložny (kreditne unije), jednoduché společnosti s ručením omezeným (jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)) a další osoby, které musí být registrovány ze zákona. Dceřiné společnosti se zapisují do rejstříku, pokud to vyžaduje zákon.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti a čísla společnosti.
 • Získejte základní informace zdarma

Itálie

<Registroimprese>

Italský obchodní rejstřík vedou obchodní komory pod dohledem Ministerstva pro hospodářský rozvoj.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Dále za úhradu úplné informace a také celkový výpis (služba je placená)

Irsko

<an Oifig um Chlárú Cuideachtaí>

Úřad pro zápisy společností (Companies Registration Office – CRO) je centrálním úložištěm veřejných statutárních informací o irských společnostech a obchodních názvech.

CRO je statutárním orgánem pro registraci nových společností v Irské republice. Úřad rovněž registruje obchodní firmy. Obchodní firma je obchodní firma, která se liší od jmen osob nebo společností, které podnik vlastní.

Kypr

<Ο Έφορος Εταιρειών>

Rejstřík podnikatelských subjektů (Business Entity’s Registry/Ο Έφορος Εταιρειών) obsahuje všechny obchodní subjekty registrované v Kyperské republice. Můžete provést elektronické vyhledávání podle názvu nebo registračního čís­la.

Litva

<Juridinių asmenų registras>

Rejstřík právnických osob obsahuje podniky, instituce a nevládní organizace a shromažďuje podrobné údaje o litevských právnických osobách, jakož i pobočkách a zastoupeních zahraničních společností a organizací. Základní informace jsou zdarma.

Lotyšsko

<Uzņēmumu reģistrs>

Obchodní rejstřík (Busienss Registry/Uzņēmumu reģistrs) eviduje společnosti, podnikatele, jejich pobočky a dceřiné společnosti a změny v jejich zakládajících dokumentech a vykonává činnosti stanovené v právních předpisech. Je možné elektronické vyhledávání, kde jsou dostupné základní informace. Detailní informace je možné získat za poplatek.

Lucembursko

<Registre de Commerce et des Sociétés>

Na webových stránkách klikněte na odkaz: > Search for an RCS file

Obchodní rejstřík (Registre de Commerce et des Sociétés, dále jen „RCS“) je úřední rejstřík všech fyzických a právnických osob, které provozují obchodní činnost, jakož i všech dalších subjektů. Informace dostupné online jsou zdarma. Detaily je možné získat pouze osobně.

Maďarsko

<Cégkeresés>

Obchodní rejstřík (Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat) obsahuje údaje o zapsaných společnostech a korporátní listiny, z nichž zápis vychází. Je možné vyhledávat online a dostupné informace jsou zdarma. Přístup k dalšímu obsahu je zpoplatněn.

Malta

<Malta Busienss registry (MBR)>

Maltský obchodní rejstřík (Malta Busienss registry – MBR) obsahuje všeobecné informace o společnostech na Maltě. Všeobecné informace z maltského obchodního rejstříku jsou veřejnosti dostupné zdarma, nicméně za přístup k některým oddílům internetových stránkách se účtuje poplatek.

Německo

<Unternehmensre­gister> <Handelsregister>

Německý obchodní rejstřík vede pro ostatní spolkové země Ministerstvo spravedlnosti spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Dále za úhradu úplné informace a také celkový výpis (služba je placená)

Nizozemí

<Dutch Handelsregister>

Obchodní rejstřík vede Obchodní komora (Kamer van Koophandel | Chamber of Commerce) pro jednotlivé regiony.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Dále oficiální elektronický výpis s certifikovaným elektronickým podpisem (služba je placená)

Pakistán

<Business Register/بزنس رجسٹر>

Obchodní rejstřík vede Pakistan Bureau of Statistics, First Floor, Statistics House, 21 Mauve Area, G-9/1, Islamabad, Pakistan, Phone +92 51 9106577, 9106550, Email: bjan@pbs.gov.pk. Obchondí rejstřík je souhrnnou databází obsahující všechny aktivní obchodní entity (obchodní společnosti a také podniky) v Pakistánu a také kontakty a údaje o povaze činnosti.

 • Je možné pouze vyhledávat podle názvu společnosti
 • Je možné zobrazit zdarma základní údaje o sídle, datu zápisu, čísle zápisu apod.

Polsko

<Krajowy Rejestr Sadowy (KRS)> <Rejestr Gospodarki Narodovej>

Krajowy Rejestr Sadowy (KRS), který vede Ministerstvo spravedlnosti Polské republiky, pak umožňuje vyhledávání právnických osob.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma

Hlavní Rejestr Gospodarki Narodovej (REGON) umožňuje vyhledávání všech hospodářských subjektů zejména podle číselných identifikátorů.

Portugalsko

<Publicações de Atos Societários e de outras entidades>

Portugalský Obchodní rejstřík obsahuje živnostníky, obchodních společnosti, společnosti podle občanského práva, které mají formu obchodní společnosti, samostatné podniky s ručením omezeným (EIRL), družstva, veřejnoprávní společnosti, další seskupení podniků (ACE) a evropských hospodářských zájmových sdružení, fyzických a právnických osob, které ze zákona podléhají zápisu do rejstříku. Informace dostupné online jsou zdarma.

Rakousko

<Firmenbuch>

Rakouský obchodní rejstřík obsahuje informace o všech registrovaných rakouských společnostech. Přístup do tohoto rejstříku je zpoplatněn.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla apod. (služba je placená)
 • Je možné získat úplné informace a výpisy (služba je placená)

Rumunsko

Obchodní rejstřík

Pro přístup k online službám je nutné se registrovat.

Obchodní rejstřík obsahuje společnosti, státní společnosti, státní podniky, veřejnoprávní společnosti, družstevní společnosti, družstevní organizace, hospodářská zájmová sdružení, evropská hospodářská zájmová sdružení, evropské společnosti, evropské družstevní společnosti, živnostníky, jednočlenné společnosti, rodinné podniky a další fyzické a právnické osoby stanovené zákonem.

Řecko

<Γενικό Εμπορικό Μητρώ>

Všeobecný obchodní rejstřík (General Commercial Register/Γενικό Εμπορικό Μητρώ – GEMI) obsahuje údaje a dokumenty o společnostech. Pro veřejnost je vyhledávání zdarma. Je možné stahovat dokumenty uložené v rejstříku.

Slovensko

<Obchodný register>

Obchodní rejstřík (Business Registry/Obchodný register) vede Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla, osob apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma

Slovinsko

<Poslovni register>

Přístup je bezplatný, ale je nutná registrace.

Obchodní rejstřík Slovinska (Poslovni register Slovenije – PRS) obsahuje společnosti (osobní a kapitálové), podnikatelské subjekty s jediným vlastníkem, právnické osoby veřejného práva, právnické osoby soukromého práva, sdružení, fyzické osoby vykonávající činnosti podléhající ohlášení nebo regulované činnosti, dceřiné společnosti a pobočky podnikatelských subjektů, hlavní zastoupení zahraniční podnikatelských subjektů a další subjekty.

Španělsko

<Registro Mercantil>

Obchodní rejstřík (Business Registry/Registro Mercantil) zahrnuje obecné údaje o společnosti, sociální kapitál, právní zástupce – jednatele a právní zástupce – registrované akty zveřejněné v BORME, podávání ročních účetních závěrek a legalizovaných úředních knih.

Švédsko

<Bolagsverket>

Úřad pro obchodní rejstřík (Companies Registration Office/Bolagsver­ket) vede několik rejstříků, které obsahují informace o registrovaných společnostech, přičemž celková databáze se označuje jako Obchodní rejstřík. Online lze zdarma získat informace o názvu společnosti, identifikačním čísle a statusu. Dalšíslužby jsou přístupné pouze registrovaným a platícím uživatelům.

Velká Británie

<Companies House>

Obchodní rejstřík (Business Registry) pro celé Spojené království (Anglie a Wales, Severní Irsko a Skotsko) vede organizace Companies House.

 • Je možné vyhledávat podle názvu společnosti, čísla společnosti, sídla apod.
 • Je možné získat základní informace zdarma
 • Je možné podávat finanční výkazy, měnit korporátní údaje etc.
 • Dále za úhradu úplné informace a výpisy (služba je placená)

Kontaktujte nás

Telefon: +420 603 774 473
Email: office@vozab.com

Napište nám

  Přejít nahoru