Bydliště zaměstnance jako místo výkonu práce (práce z domova)

Ilustrativní obrázek ke článku Bydliště zaměstnance jako místo výkonu práce (práce z domova)

V minulém čísle našeho Pracovněprávního Newsletteru 1/2013 byla čtenářům přiblížena jedna z tzv. flexibilních forem zaměstnávání, a to práce z domova neboli teleworking. Níže se konkrétně zaměříme na to, co by především měla obsahovat pracovní smlouva zaměstnance, vykonávající svou činnost běžně mimo pracoviště zaměstnavatele. Povinnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou:

  • druh práce, kterou zaměstnanec bude vykonávat;
  • den nástupu do práce;
  • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána.

Toto jsou obligatorní náležitosti pracovní smlouvy. Žádoucí je však upravit i další náležitosti v souvislosti s tím, že zaměstnanec bude běžně vykonávat svou práci mimo pracoviště zaměstnavatele, tudíž bude ztížena možnost jeho kontroly.

Místo výkonu práce

Míst výkonu práce může být v pracovní smlouvě více. Pro případ teleworkingu je běžná kombinace práce z domova a práce na pracovišti, pokud je jich ještě více, je nezbytné uvést všechna místa v pracovní smlouvě. Praktické v takovém případě bude vymezit místa výkonu práce společně s vymezením pracovní doby, po kterou je zaměstnanec povinen strávit na pracovišti zaměstnavatele a tuto dobu může rozvrhnout. Nutno však upozornit, že pokud se již zaměstnavatel rozhodl umožnit zaměstnanci práci výhradně z domova, tuto pracovní dobu zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhnout nemůže. V případě teleworkingu se běžně hovoří o práci z domova. Nemusí však nutně jít o bydliště zaměstnance, ale i o jiné místo mimo pracoviště zaměstnavatele, na kterém se obě strany dohodnou.

Pracovní doba

Pro práci z domova platí také omezení na pracovní dobu v rozsahu maximálně 40 hodin, avšak zaměstnanec pracující z domova si tuto dobu rozvrhuje dle svého uvážení, tedy podle svých potřeb určuje začátek i konec, přestávky v práci apod. V pracovní smlouvě však může být stanoveno, že zaměstnanec musí být v určitou dobu v týdnu zaměstnavateli k dispozici, např. odpovídat na emaily, reagovat na telefony apod. Z důvodu, že zaměstnanec sám rozhoduje o tom, kdy bude pracovat a kdy nikoli, nenáleží takovému zaměstnanci pracujícímu z domova náhrada mzdy při důležitých překážkách v práci, s výjimkou svatby, úmrtí a přestěhování. V rámci pracovní smlouvy zaměstnance pracujícího na dálku/z domova by měla být dostatečně ošetřena problematika zabezpečení a uchovávání dat, vybavení pracovním zařízením a náhrada nákladů zaměstnance, způsob evidence pracovní doby, způsob vzájemné komunikace a předávání výsledků práce apod.

Kromě výše uvedené práce na dálku/z domova jsou v praxi často používány i jiné způsoby tzv. flexibilních forem zaměstnání, které mohou být důležité zejména v případě potřeby zaměstnance sladit soukromý a pracovní život. Mezi ně patří:

  1. sdílení jednoho pracovního místa více zaměstnanci (tzv. job sharing), tj. působení více pracovníků na jednom pracovním místě, kteří pracují na částečný úvazek a pravidelně se střídají tak, aby pokryli celou pracovní dobu;
  2. stlačený pracovní týden, tj. varianta rozvržení pracovní doby tak, že týdenní pracovní doba je odpracována ve čtyřech dnech po 10 hodinách apod.
  3. flexibilní začátek pracovního dne, kdy zaměstnavatel umožní zaměstnanci stanovit si začátek pracovní doby podle vlastních potřeb
  4. konto pracovní doby, kdy zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje práci v takovém rozsahu, v jakém to odpovídá jeho potřebě a délka pracovní doby se v jednotlivých týdnech může lišit. Tento systém může reagovat zejména na sezonní výkyvy v objemu práce.

Napište nám

    Přejít nahoru