Zvýšení soudních poplatků

Předkládací zpráva Ministerstva spravedlnosti: „Cílem novely zákona o soudních poplatcích je zejména přizpůsobení výše soudních poplatků cenové a mzdové hladině a současně koncepční přehodnocení některých položek sazebníku. Sazby soudních poplatků se naposledy upravovaly v roce 2000, vzhledem k růstu průměrné hrubé měsíční mzdy tak poplatky ve své stávající výši dostatečně neplní svoji regulační a preventivní funkci a nebrání podávání šikanózních návrhů. Následkem toho je neustálý nárůst počtu souzených případů.“

Patrně nejvýznamnější a nejfrekventovanější soudní poplatek za žalobu o vymožení peněžitého plnění se zvýší ze současných 4% nově na 5%. Poplatek za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu se zvýší ze současných 2% nově na 4%.

Dále jsou rovněž frekventované poplatky spojené s vedením obchodního rejstříku, kde dojde ke zvýšení poplatku za zápis nové akciové společnosti na 12 000 Kč, nové společnosti s ručením omezeným na 6 000 Kč a poplatek za změnu zápisu bude činit 2 000 Kč.

Napište nám

    Přejít nahoru