Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a související povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Mgr. Bc. Alžběta Chovancová chovancova@vozab.com Poslední novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nově zavedla právo spotřebitele na mimosoudní řešení sporů (zkráceně jen „ADR“ z anglického “alternative dispute resolution“) a s tím související nové povinnosti pro podnikatele. Pojďme se tedy společně podívat na to, co to v praxi znamená pro podnikatele a co je možné v budoucnu očekávat. Smysl …

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a související povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Pokračovat ve čtení »