Pracovní právo

Řešení odejmutí povolení (zrušení licence) agentury práce

Přišlo Vám rozhodnutí úřadu práce o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání? Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na AGENTURY PRÁCE a agenturní zaměstnávání. Vyřešíme problém zrušení licence ke zprostředkování zaměstnání. Kontaktujte nás: Telefon: +420 603 774 473Email: jakub@vozab.com Řízení o vydání povolení Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Úřad práce České republiky na základě žádosti, a to formou správního rozhodnutí po provedeném správním řízení, ve …

Řešení odejmutí povolení (zrušení licence) agentury práce Pokračovat ve čtení »

Novela zákoníku práce 2023 – důležité změny

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO. Poradíme jak na změny v pracovním právu, které přináší NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2023. Vše vysvětlíme a doporučíme nejvhodnější řešení. Kontaktujte nás Telefon: +420 721 798 745 Email: zeman@vozab.com NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – DŮLEŽITÉ ZMĚNY Vláda ČR po dlouhé době příprav na svém jednání počátkem dubna 2023 schválila novelizaci zákoníku práce, která významným způsobem …

Novela zákoníku práce 2023 – důležité změny Pokračovat ve čtení »

Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci poštou

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO. Pomůžeme Vám správně ukončit pracovní poměr. Vše vysvětlíme a doporučíme nejlepší řešení. Kontaktujte nás Telefon: +420 721 798 745 Email: zeman@vozab.com Prakticky každý zaměstnavatel čas od času potřebuje ukončit pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí či okamžitým zrušením. V takovém případě si musí dát pozor nejen na to, aby byly splněny zákonem dané …

Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci poštou Pokračovat ve čtení »

Porovnání mzdy a příjmu OSVČ – KALKULAČKA

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO. Poradíme jak nastavit PRACOVNÍ POMĚR a jak na DODAVATELSKÉ SMLOUVY. Kontaktujte nás Telefon: +420 603 774 473 Email: jakub@vozab.com Porovnání mzdy zaměstnance a příjmu OSVČ při stejných nákladech firmy v roce 2023 – KALKULAČKA Z hrubé mzdy vypočítá čistou mzdu a celkové mzdové náklady zaměstnavatele a dále vypočítá jak by vycházel čistý …

Porovnání mzdy a příjmu OSVČ – KALKULAČKA Pokračovat ve čtení »

Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy

Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy Koronavirus a onemocnění COVID-19 je bezesporu nejdiskutovanějším tématem posledních dní a přesto, že jde o otázku především z oblasti zdravotnictví a veřejnoprávních nařízení, jsou to zejména pracovněprávní vztahy, na která mají opatření vlády a orgánů ochrany zdraví největší dopad. V tomto článku si tedy představíme nejčastější situace, které mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci …

Koronavirus a jeho dopad na pracovněprávní vztahy Pokračovat ve čtení »

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jakožto speciální právní norma k obecným občanskoprávním předpisům obsahuje vlastní úpravu odpovědnosti zaměstnavatele a zaměstnance, resp. podmínek vzniku jejich povinnosti k náhradě újmy. Občanský zákoník se tak na případy odpovědnosti plynoucí z pracovněprávních vztahů používá pouze v tom případě, že zákoník práce příslušnou úpravu neobsahuje, a to navíc pouze tehdy, pokud jsou současně …

Nová úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Pokračovat ve čtení »

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného Odstupné v případě skončení pracovního poměru Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání jeho pracovního poměru ať již výpovědí nebo dohodou na základě důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, náleží odstupné. Ač zákoník práce neobsahuje definici odstupného, nedělá výklad tohoto pojmu žádné větší problémy, jelikož je dlouhodobě ustálen, …

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného Pokračovat ve čtení »

Pravidelné pracoviště a cestovní náhrady

V praxi se mnohdy setkáváme s tím, že zaměstnavatelé si v oblasti cestovních náhrad nejsou jisti správným postupem a dopouštějí se chyb, a to i přesto, že z právního hlediska není problematika cestovních náhrad zaměstnanců nijak zásadně komplikovaná. Největší problémy činí správné rozlišení mezi „místem výkonu práce“ a „pravidelným pracovištěm“. Přestože často bude konkrétní místo výkonu práce současně i pravidelným pracovištěm …

Pravidelné pracoviště a cestovní náhrady Pokračovat ve čtení »

Konkurenční doložka v pracovním právu

Možností uzavřít se zaměstnancem konkurenční doložku dává zákoník práce zaměstnavateli nástroj, jak zajistit, že tento konkrétní zaměstnanec nebude po skončení pracovního poměru vykonávat činnost, při níž by mohl ke škodě původního zaměstnavatele uplatnit informace a specifické znalosti, které získal za trvání pracovního poměru. Zákaz konkurence však není možné vyžadovat od jakéhokoli zaměstnance, neboť takové omezení …

Konkurenční doložka v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Jak široce je možné definovat místo výkonu práce a jaké to má důsledky

Stanovení místa výkonu práce je obligatorní náležitostí pracovní smlouvy a jednou z podmínek její platnosti. Změna místa výkonu práce potom vyžaduje vždy souhlas zaměstnance, neboť k ní může dojít pouze změnou pracovní smlouvy, když místo výkonu práce vlastně vyjadřuje sjednaný územní rozsah závazku zaměstnance k výkonu práce dle pracovní smlouvy. Podle aktuální judikatury Ústavního soudu ČR může být …

Jak široce je možné definovat místo výkonu práce a jaké to má důsledky Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru