Veřejné zakázky

Elektronické zadávání veřejných zakázek

Jsme ADVOKÁTI a DAŇOVÍ PORADCI se zaměřením na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Provedeme Vás procesem elektronického zadání veřejné zakázky od elektronického profilu zadavatele až po vyhodnocení nabídek. Kontaktujte nás Telefon: +420 603 774 473 Email: jakub@vozab.com Elektronické zadávání veřejných zakázek Od 18. 10. 2018 je v České republice povinné elektronické zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, …

Elektronické zadávání veřejných zakázek Pokračovat ve čtení »

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nový zákon podepsal Prezident ČR dne 22. 4. 2016 a byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále také jako „ZZVZ“) přičemž účinnosti nabyde dne 1. 10. 2016. Dle MMR je stěžejním účelem nového zákona „zabezpečit vytvoření konkurenčního prostředí a zabránit diskriminaci při zadávání veřejných zakázek, docílit racionálního rozdělení veřejných prostředků na …

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Pokračovat ve čtení »

Kvalifikační předpoklady ve veřejných zakázkách od 1.4.2012

Stanovené kvalifikační předpoklady se vždy týkají dodavatelů, nikoliv poptávaného plnění. Kvalita a kvantita poptávaného plnění by měla být popsána v předmětu zakázky a měla by být hodnocena prostřednictvím hodnoticích kritérií. Naopak platí, že kvalifikace se nehodnotí pomocí hodnotících kritérií, jen posuzuje z hlediska splnil-nesplnil. Je proto nepřípustné hodnotit kvalifikaci ve smyslu stanovení nějaké stupnice a pořadí dodavatelů …

Kvalifikační předpoklady ve veřejných zakázkách od 1.4.2012 Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru