Jméno autora:kunesova

Avatar photo

Změny v oblasti daní od 1.1.2013

Přehled nejdůležitějších změn týkajících se daní od 1. 1. 2013 Jak se již stalo u našich zákonodárců zvykem, jsou důležité změny daňových zákonů schvalovány až koncem kalendářního roku a tento způsob schvalování pak do značné míry komplikuje rozhodování daňových poplatníků v rámci jejich podnikatelských aktivit. Nejinak tomu bylo i v roce minulém, kdy jedny z nejdůležitějších daňových zákonů byly schváleny 19. 12. 2012 a …

Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Pokračovat ve čtení »

Odměna člena představenstva bytového družstva 2012

V souvislosti se změnami v nemocenském a důchodovém pojištění byly provedeny i úpravy v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V důsledku provedených změn dochází ke sjednocení okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob. V zákoně o nemocenském pojištění byl okruh pojištěných osob doplněn o osoby, které byly dosud účastny jen důchodového pojištění. Okruh nemocensky pojištěných …

Odměna člena představenstva bytového družstva 2012 Pokračovat ve čtení »

Zastřený pracovněprávní vztah z pohledu daní

Jak již bylo v předcházejících bodech k tomuto tématu uvedeno, kromě zmiňovaných důsledků zjištění existence zastřeného pracovněprávního vztahu z pohledu pracovního práva, nelze nezmínit možné a zejména z pohledu zaměstnavatele mnohdy závažné dopady ve vztahu k právu daňovému a to konkrétně k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve svém § 6 odst. 1 uvádí svoji …

Zastřený pracovněprávní vztah z pohledu daní Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru