Jméno autora:Mgr. Marek Zeman

Avatar photo

Směrnice NIS2 – revoluce v oblasti kybernetické bezpečnosti

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na FIRMY. Pomůžeme Vám se zorientovat ve změnách v oblasti kybernetické bezpečnosti, které přináší směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Kontaktujte nás: Telefon: +420 721 798 745 Email: zeman@vozab.com Koncem roku 2022 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555, která se zpravidla označuje jako směrnice NIS2. Jejím cílem je zvýšení úrovně kybernetické …

Směrnice NIS2 – revoluce v oblasti kybernetické bezpečnosti Pokračovat ve čtení »

Novela zákoníku práce 2023 – důležité změny

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO. Poradíme jak na změny v pracovním právu, které přináší NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE v roce 2023. Vše vysvětlíme a doporučíme nejvhodnější řešení. Kontaktujte nás Telefon: +420 721 798 745 Email: zeman@vozab.com NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2023 – DŮLEŽITÉ ZMĚNY Vláda ČR po dlouhé době příprav na svém jednání počátkem dubna 2023 schválila novelizaci zákoníku práce, která významným způsobem …

Novela zákoníku práce 2023 – důležité změny Pokračovat ve čtení »

Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci poštou

Jsme ADVOKÁTI se zaměřením na PRACOVNÍ PRÁVO. Pomůžeme Vám správně ukončit pracovní poměr. Vše vysvětlíme a doporučíme nejlepší řešení. Kontaktujte nás Telefon: +420 721 798 745 Email: zeman@vozab.com Prakticky každý zaměstnavatel čas od času potřebuje ukončit pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí či okamžitým zrušením. V takovém případě si musí dát pozor nejen na to, aby byly splněny zákonem dané …

Doručování výpovědi či okamžitého zrušení zaměstnanci poštou Pokračovat ve čtení »

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nový zákon podepsal Prezident ČR dne 22. 4. 2016 a byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále také jako „ZZVZ“) přičemž účinnosti nabyde dne 1. 10. 2016. Dle MMR je stěžejním účelem nového zákona „zabezpečit vytvoření konkurenčního prostředí a zabránit diskriminaci při zadávání veřejných zakázek, docílit racionálního rozdělení veřejných prostředků na …

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Pokračovat ve čtení »

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného Odstupné v případě skončení pracovního poměru Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání jeho pracovního poměru ať již výpovědí nebo dohodou na základě důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, náleží odstupné. Ač zákoník práce neobsahuje definici odstupného, nedělá výklad tohoto pojmu žádné větší problémy, jelikož je dlouhodobě ustálen, …

Odstupné, jeho daňové aspekty a vrácení odstupného Pokračovat ve čtení »

Pravidelné pracoviště a cestovní náhrady

V praxi se mnohdy setkáváme s tím, že zaměstnavatelé si v oblasti cestovních náhrad nejsou jisti správným postupem a dopouštějí se chyb, a to i přesto, že z právního hlediska není problematika cestovních náhrad zaměstnanců nijak zásadně komplikovaná. Největší problémy činí správné rozlišení mezi „místem výkonu práce“ a „pravidelným pracovištěm“. Přestože často bude konkrétní místo výkonu práce současně i pravidelným pracovištěm …

Pravidelné pracoviště a cestovní náhrady Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru